כנסים ואירועים

הכנס השנתי של שמאי מקרקעין 11.2019 - פאנל בנושא מימון וליווי פיננסי

הכנס השנתי של שמאי מקרקעין 11.2019 תמונה 1