top of page

רדיו וטלוויזיה

מה צריכים בעלי דירות לדרוש מהיזם בתכנית התחדשות עירונית? איך הדיירים יודעים שעשו עסקה טובה?

האקזיט של רוכשי הדירות במחיר למשתכן: שמאי המקרקעין שמוליק כהן מתראיין לגלי צה״ל על מחקר מקיף בנושא שנעשה במשרדו על פני 7 שנים

יש לך ליקויי בנייה בדירה? שמאי המקרקעין שמוליק כהן מגלה בראיון לתכנית חיסכון בכמה ערך הדירה יכול לרדת.

מה ניתן לעשות על מנת להגן על בעלי דירות בפרויקטי פינוי בינוי מלהוסיף שכ"ד מכיסם בשוק בו השכירות עולה מדי חודש

מדוע היתרי הבנייה של פרויקטי התחדשות עירונית, עלולים להישאר על הנייר ולא לצאת לביצוע בקרוב

לשמאי מקרקעין, מצד הדיירים יש חשיבות מרכזית בהצלחת פרויקט התחדשות עירונית ולא פחות חשוב בקבלת התמורות הראויות

שמאי המקרקעין שמוליק כהן הסביר את חשיבות שילוב שמאי דיירים כבר בשלב המקדמי של הפרויקט

"דירה בהנחה" - האותיות הקטנות

איפה כדאי לגור? השכונות שעתידות להיות להיט נדל"ני

איפה כדאי לגור? השכונות שעתידות להיות להיט נדל"ני
Anchor 1

איפה כדאי לגור? השכונות שעתידות להיות להיט נדל"ני

איפה כדאי לגור? השכונות שעתידות להיות להיט נדל"ני
מחלקת דו"חות

תכנית חיסכון - המשכנתא הוזלה, הקבלנים תופסים טרמפ

תכנית חיסכון - המשכנתא הוזלה, הקבלנים תופסים טרמפ

ראיון ברדיו חיפה

ראיון בתכנית חיסכון

ראיון במגדלים

ראיון במגדלים
bottom of page