תחומי פעילות המשרד

אס קיי - מחלקת דו"חות 0 וליווי פיננסי

מחלקת דו"חות 0 וליווי פיננסי

 • דו"ח 0 הינו דו"ח המהווה בדיקה עסקית, שמאית כלכלית טרום קבלת מימון להקמת פרויקט נדל"ן.

 • בדיקת היתכנות כלכלית, מהירה ותמציתית,  טרום תחילת הפרויקט המיועדת לתת שיקוף ראשוני וקבלת החלטה GO/NO GO לפרויקטים והכוללת תקציב, תקבולים, טבלת איזון (לקבוצות רכישה) ורווחיות של פרויקטים בהתהוות. בדיקת ההיתכנות מיועדת ליזמים וחברי קבוצת רכישה.

 • הכנת דו"חות 0 למימון פרויקטים ע"י בנקים וגופי אשראי מוסדיים (קרנות מימון/חברות ביטוח)

 • הכנת דו"חות פיקוח חודשיים על ליווי פיננסי.

 • הכנת דו"חות פינוי- בינוי (תקן 21) , ליווי ופיקוח על פרויקטי פינוי - בינוי

 
 
אס קיי - מחלקת הערכות שווי

מחלקת הערכות שווי

 • הכנת חו"ד לצורכי בטוחה לאשראי (תקן 19)

 • הערכת שווי לנכסים מניבים (מרכזים מסחריים, מלונות, תחנות דלק)

 • הכנת חוו"ד לצורכי דיווח של חברות ציבוריות ע"פ חוק ניירות הערך- IFRS (תקן 17) 

 • הערכת שווי לכל נכסי המקרקעין לרבות מגורים, תעסוקה, מסחר, קרקעות ומלונאות

 
אס קיי - מחלקת היטלי השבחה

מחלקת היטלי השבחה

 • הכנת אומדן היטל השבחה צפוי לפרויקטים ונכסים

 • בחינת היטלי השבחה קיימים וליווי הליכים בפני שמאי מכריע (תיקון 84 לחוק התו"ב) במטרה להפחית היטלי השבחה.

 

פעילות נוספת

 • הכנת חוו"ד מומחה לבתי משפט

 • ביצוע שומות במסגרת השמאי הממשלתי (המשרד נמנה עם רשימת שמאי המקרקעין של השמאי הממשלתי) למנהל מקרקעי ישראל ולמשרד הביטחון (המשרד הינו ספק מורשה של משרד הביטחון) בדגש על נכסים מסווגים

 • פיצויים בגין ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 • חוות דעת בנושאי מיסוי ומס שבח מקרקעין

פעילות נוספת של אס קיי שמאות מקרקעין